1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. آمار زیستی/ آمار حیاتی
 5. آمار پزشکی پایه و بالینی سرافراز
آمار پزشکی پایه و بالینی سرافراز دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آمار پزشکی پایه و بالینی سرافراز دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

آمار پزشکی پایه و بالینی سرافراز

کد کتاب 100935

کتاب آمار پزشکی پایه و بالینی سرافراز

تعداد صفحه
880
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آمار پزشکی پایه و بالینی سرافراز

کتاب آمار پزشکی پایه و بالینی

 1. مقدمه ای بر پژوهش های پزشکی
 2. طرح های مطالعاتی در پژوهش های پزشکی
 3. بازبینی و ارئه داده ها
 4. تلخیص داده ها
 5. احتمالات ، نمونه برداری و توزیع احتمالات
 6. تفسیر داده ها
 7. برآوردمیانگینها و مقلیسه آنها
 8. مقایسه سه یا چند میانگین

و...

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند