1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. بیوفارماسی و کینتیک داروها جلد1
بیوفارماسی و کینتیک داروها جلد1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیوفارماسی و کینتیک داروها جلد1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

بیوفارماسی و کینتیک داروها جلد1

کد کتاب 100892

کتاب بیوفارماسی و کینتیک داروها جلد1

تعداد صفحه
310
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوفارماسی و کینتیک داروها جلد1

کتاب بیوفارماسی و کینتیک داروها  جلد 1

کتاب بیوفارماسی و کینتیک داروها جلد1

بخش اول: اصول ریاضی ، سرعت و درجه واکنش ها

فصل1: یادآوری اصول ریاضی

فصل2: سرعت و درجه واکنش

بخش دوم: مفهوم بیوفارماسی و فارماکو کینتیک داروها

فصل3: تعاریف و مفاهیم

فصل4: جذب داروها از لوله گوارش

فصل5: توزیع و انتشار دارو در بدن

فصل6: حذف داروها

بخش سوم: فارماکو کینتیک داروها

فصل7: تعاریف و مفاهیم

فصل8: کینتیک دارو پس از تجویز سریع داخل وریدی

فصل9: کینتیک دارو پس از انفوزیون داخل وریدی

فصل10: کینتیک دارو پس از تجویز از راه های غیر وریدی

فصل11: کینتیک متابولیت داروها و اثرات سن، وزن و چاقی بر رژیم دارویی

فصل12: رژیم دارویی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند