آخرین بروزرسانی چهارشنبه 1403/04/27
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. راهنمای بالینی اقدامات پرستاری روش های بالینی مراقبت از بیمار
دارای 10% تخفیف

راهنمای بالینی اقدامات پرستاری روش های بالینی مراقبت از بیمار

کد کتاب 189062

همراه با DVD فیلم‌های آموزشی

تعداد صفحه
318
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1403
شابک
9786223061097
قطع
وزیری
نوبت چاپ
سوم
نویسنده
دکتر بابک روزبهان - دکتر ویدا روزبهان

خرید کتاب راهنمای بالینی اقدامات پرستاری روش های بالینی مراقبت از بیمار با 10 درصد تخفیف

کتاب راهنمای بالینی اقدامات پرستاری روش‌های بالینی مراقبت از بیمار

در کتاب راهنمای بالینی اقدامات پرستاری روش‌های بالینی مراقبت از بیمار تلاش شده است تا در جهت آموزش سمعی و بصری مراقبت‌های پرستاری و ارائه همزمان توضیحات مکتوب با جزئیات نمایشی آنها به عمل آمده است. آنچنان که شرایطی همسان با محیط‌های پراتیکی پدید آورده و امکان یادگیری عملی اصول و فنون پرستاری و تمرین مکرر آنها را برای علاقمندان فراهم سازد.

الگویی مستند و قابل اعتماد برای تمامی کارکنان و دانشجویان پرستاری تا با اتکا بر آن بتوانند اصول پایه از مراقبت از بیمار را به شکل گام به گام فراگرفته و سپس آموزه‌های خود در هر مرحله را مورد محک و آزمون قرار دهند. محتوای نوشتاری و فیلم‌های موجود در این مجموعه به شرح و بسط 125 نوع از رایج ترین پروسیجرهای پرستاری پرداخته و جزئیات بالینی و روش‌های اجرایی آ‌ن‌ها را نکته به نکته و مو به مو مورد مداقه و آموزش قرار می‌دهند.

رعایت سرفصل‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی وزارت بهداشت و مطابقت محتوای فیلم‌ها با چارچوب‌های فرهنگی و اخلاقی حاکم بر کشور از مهترین نکاتی بوده‌اند که سعی شده تا در تهیه این مجموعه مورد توجه واقع شوند.

کتاب راهنمای بالینی اقدامات پرستاری روش‌های بالینی مراقبت از بیمار

ﻓﺼﻞ 1: ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ

ﻓﺼﻞ 2: ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی

فصل 3: ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﻮزﯾﺸﻦ و ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن

ﻓﺼﻞ 4: ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻼﺋﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن

ﻓﺼﻞ 5: ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن

ﻓﺼﻞ 6: ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﻓﻌﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن

ﻓﺼﻞ 7: آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو ﺑﺮای ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن

ﻓﺼﻞ 8: ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﮐﺴﯿﮋن

ﻓﺼﻞ 9: روش‌های ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﺧﻢ و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن

ﻓﺼﻞ 10: روشﻫای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن

ﻓﺼﻞ 11: ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ

ﻓﺼﻞ 12: اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﺧﺎص

سایر کتابهای مرتبط

10%
کد کتاب : 102333

انتشارات جامعه نگر

189,000 تومان170,100 تومان

پرفروش های پرستاری و مامایی/پرستاری

20%
کد کتاب : 100342

انتشارات بشری

690,000 تومان552,000 تومان
10%
کد کتاب : 100376

انتشارات اندیشه رفیع

150,000 تومان135,000 تومان