1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از سال 1388-1387 تا سال 1400-1401
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از سال 1388-1387 تا سال 1400-1401 اطمینان
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از سال 1388-1387 تا سال 1400-1401 اطمینان اطمینان  
ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از سال 1388-1387 تا سال 1400-1401 اطمینان اطمینان  

ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از سال 1388-1387 تا سال 1400-1401

کد کتاب 100890

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از سال 1388-1387 تا سال 1400-1401

با پاسخنامه کاملا تشریحی و کاربردی

قابل استفاده برای داوطلبان آزمون 180 واحدی داروسازی

ارزشیابی و ارتقاء داروسازی و تخصص داروسازی

ویرایش چهارم

تعداد صفحه
212
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از سال 1388-1387 تا سال 1400-1401

دارای 10% تخفیف  

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از سال 1388-1387 تا سال 1400-1399

کتاب با قالب طبقه بندی سال به سال، موضوعی و چهارچوب سر فصل های منابع معرفی شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای رشته ی داروسازی طراحی شده است. تمام سوالات دارای پاسخ کاملا تشریحی هستند و نکته قابل توجه در این بین، اکتفا به پاسخ تستی برای سوالات بسیار ساده است.

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از سال 1388-1387 تا سال 1400-1399

کتاب ETC مجموعه سوالات طبقه بندی شده دکترای تخصصی فارماکوگنوزی از سال 1388-1387 تا سال 1400-1399

هیدروکربن ها و مشتقات آن (اسید های چرب و روغن های ثابت)

کربوهیدرات ها

فنول ها و گلیکوزید های فنولیک

اسانس و رزین ها

ساپونین ها، دارو های قلبی و سایر استروئید ها

ایزوپرنوئید های متفرقه

گلیکوزید های سیانوژنتیک، گلوکز اینولات ها و گلیکوزید های گوناگون دیگر

آلکالوئید ها

متفرقه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند