1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)
میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک) گروه تالیفی دکتر خلیلی
میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)

کد کتاب 100089

کتاب میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)

تعداد صفحه
264
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)

دارای 20% تخفیف  

کتاب میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)

ویژه رشته های :

کارشناسی ارشد: میکروب شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی، ویروس شناسی، بیوتکنولوژی پزشکی، ایمنی شناسی

دکتری: باکتری شناسی پزشکی ، انگل شناسی پزشکی ، پزشکی مولکولی ، قارچ شناسی پزشکی ، توکسین های میکروبی

کتاب میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)

کتاب میانبر الگوریتم باکتری شناسی (عمومی و سیستماتیک)

میکروب‌ شناسی عمومی

فصل 1: کلیات میکروب‌شناسی
فصل 2 : ساختمان باکتری
فصل 3 : متابولیسم باکتری
فصل 4 : ژنتیک باکتری
فصل 5 : مواد ضد میکروبی
فصل 6 : آنتی‌بیوتیک
فصل 7 : فلور طبیعی
فصل 8 : واکسن ضدمیکروبی
فصل9 : تشخیص آزمایشگاهی 

باکتری شناسی سیستماتیک 

فصل 1 : مکانیسم بیماری‌ زایی (پاتوژنز)
فصل 2 : کوکسی‌های گرم مثبت
فصل 3 : کوکسی‌های گرم منفی چرک‌‌زا
فصل 4 : باسیل گرم مثبت
فصل 5 : انتروباکتریاسه
فصل 6 : ویبریو و آئروموناس
فصل 7: سودوموناس و سایر باسیل‌های گرم منفی غیرمعمول
فصل 8 : کمپیلو باکتر و هلیکوباکتر
فصل 9: هموفیلوس، پاستورلا و اکتینوباسیلوس
فصل 10 : بوردتلا، بروسلا، فرانسیسلا
فصل 11 : لژیونلا و بارتونلا
فصل 12 : اسپیروکتال
فصل 13 : مایکوباکتریوم
فصل 14 : باکتری‌های بدون پوشش (فاقد دیواره)
فصل 15 : باکتری درون سلولی اجباری
فصل 16 : باکتری‌های بی‌هوازی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند