آخرین بروزرسانی جمعه 1403/01/24
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. آموزش آناتومی عمومی بدن انسان (قسمت دوم)
دارای 2% تخفیف

آموزش آناتومی عمومی بدن انسان (قسمت دوم)

کد کتاب 188939

مدرس: استاد سید علی حسینی

سطح آموزش: مبتدی تا پیشرفته

مدت زمان آموزش: 7 ساعت و20 دقیقه

حجم نرم افزار: 1000 مگابایت

 قابل اجرا در: کامپیوتر یا لپ تاپ

محدودیت نصب: فقط یک دستگاه


خرید کتاب آموزش آناتومی عمومی بدن انسان (قسمت دوم) با 2 درصد تخفیف


آنچه در دوره آناتومی عمومی بدن انسان خواهید آموخت:


1-درس اول : دستگاه تنفسی نگاه کلی

2- درس دوم : سینوس ها

3- درس سوم : حنجره

4- درس چهارم : نای

5- درس پنجم :ریه ها

6- درس ششم :پرده جنب

7-درس هفتم : مدیاستینوم

8-درس هشتم : گردش خون ، مقدمه

9-درس نهم : حفرات قلب

10- درس دهم : پوشش قلب

11-درس یازدهم : خونرسانی قلب

12- درس دوازدهم : اعصاب قلب

13- درس سیزدهم :گردش خون بزرگ وکوچک

14- درس چهاردهم :دستگاه لنف ، اندام ها

15- درس پانزدهم : طحال

16-درس شانزدهم : تیموس

17-درس هفدهم :دستگاه گوارش ، زبان

18- درس هجدهم : دندان

19-درس نوزدهم : غددبزاقی

20- درس بیستم : صفاق

21- درس بیست ویکم : معده

22-درس بیست ودوم : روده کوچک

23- درس بیست وسوم : روده بزرگ

24- درس بیست وچهارم : کبد

25- درس بیست وپنجم : کیسه صفرا، پانکراس

26- درس بیست وششم : مقعد

27-درس بیست وهفتم : دستگاه ادرای

28- درس بیست وهشتم : کلیه ها

29-درس بیست ونهم : میزنای ، مثانه

30- درس سی ام : پیشابراه

31-درس سی ویکم :دستگاه تناسلی مردان

32-درس سی ودوم : ساختمان تناسلی مردان

33- درس سی وسوم : دستگاه تناسلی زنان

34-درس سی وچهارم : رحم

35-درس سی وپنجم : پستان

36-درس سی وششم : دستگاه عصبی مرکزی

37-درس سی وهفتم : جنین شناسی عصب

38-درس سی وهشتم : بافت شناسی عصب

39-درس سی ونهم :عصب مرکزی ، نخاع 1

40- درس چهلم : عصب مرکزی ، نخاع 2

41-درس چهل ویکم : بصل النخاع

42-درس چهل ودوم : پل مغزی

43-درس چهل وسوم : بطن چهارم مغزی

44- درس چهل وچهارم : مخچه

45-درس چهل وپنجم : مغزمیانی

46-درس چهل وششم : مغزواسطه ای

47-درس چهل وهفتم : نیمکره های مخ

48-درس چهل وهشتم : بطن های طرفی 1

49-درس چهل ونهم : بطن های طرفی2

50-درس پنجاهم : دستگاه عصبی محیطی 1

51-درس پنجاه ویکم : دستگاه عصبی محیطی 2

52-درس پنجاه ودوم : دستگاه عصبی محیطی 3

53- درس پنجاه وسوم : دستگاه عصبی محیطی 4

54-درس پنجاه وچهارم :  عصبی محیطی ، نخاع 1

55-درس پنجاه وپنجم : عصبی محیطی ، نخاع 2

56-درس پنجاه وششم : عصبی محیطی ، نخاع 3

سایر کتابهای مرتبط

2%
کد کتاب : 188941

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,500,000 تومان1,470,000 تومان
2%
کد کتاب : 188938

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,000,000 تومان980,000 تومان
2%
کد کتاب : 188935

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,500,000 تومان1,470,000 تومان
2%
کد کتاب : 188934

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

750,000 تومان735,000 تومان
2%
کد کتاب : 188933

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

650,000 تومان637,000 تومان
2%
کد کتاب : 188930

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

2,000,000 تومان1,960,000 تومان
2%
کد کتاب : 188929

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,500,000 تومان1,470,000 تومان
2%
کد کتاب : 188926

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,500,000 تومان1,470,000 تومان
2%
کد کتاب : 188925

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,800,000 تومان1,764,000 تومان
2%
کد کتاب : 188922

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

2,000,000 تومان1,960,000 تومان
2%
کد کتاب : 188920

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

2,000,000 تومان1,960,000 تومان
2%
کد کتاب : 188916

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,500,000 تومان1,470,000 تومان
2%
کد کتاب : 188914

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

2,000,000 تومان1,960,000 تومان
2%
کد کتاب : 188912

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,300,000 تومان1,274,000 تومان

پرفروش های طب سنتی

2%
کد کتاب : 100881

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

240,000 تومان235,200 تومان
11%
کد کتاب : 102581

انتشارات پرستش

520,000 تومان462,800 تومان