آخرین بروزرسانی جمعه 1403/01/24
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. آموزش آناتومی عمومی بدن انسان (قسمت اول)
دارای 2% تخفیف

آموزش آناتومی عمومی بدن انسان (قسمت اول)

کد کتاب 188938

مدرس: استاد سید علی حسینی

سطح آموزش: مبتدی تا پیشرفته

مدت زمان آموزش: 8 ساعت و 15 دقیقه

حجم نرم افزار: 1810 مگابایت

 قابل اجرا در: کامپیوتر یا لپ تاپ

محدودیت نصب: فقط یک دستگاه


خرید کتاب آموزش آناتومی عمومی بدن انسان (قسمت اول) با 2 درصد تخفیف

آنچه در دوره آموزش آناتومی عمومی بدن انسان قست اول خواهید آموخت:


1-درس اول : مقدمه ومقاطع اصلی بدن

2- درس دوم : تقسیم بندی استخوان ها

3- درس سوم : اسکلت ازنمای کلی

4- درس چهارم : استخوان جمجمه

5- درس پنجم : استخوان کاسه سر

6- درس ششم : استخوان پیشانی

7-درس هفتم : استخوان شب پره ای

8-درس هشتم : استخوان پس سری

9-درس نهم : استخوان پرویزنی

10- درس دهم : استخوان آهیانه ای

11-درس یازدهم : استخوان گیجگاهی

12- درس دوازدهم : استخوان صورت 1

13- درس سیزدهم : استخوان صورت 2

14- درس چهاردهم : سطح قاعده جمجمه

15- درس پانزدهم : استخوان بندی بالایی

16-درس شانزدهم : استخوان بندی پایینی

17-درس هفدهم : استخوان بندی تنه 1

18- درس هجدهم : استخوان بندی تنه 2

19-درس نوزدهم : استخوان بندی تنه 3

20- درس بیستم : مفاصل

21- درس بیست ویکم : انواع مفاصل سینوویال

22-درس بیست ودوم : نامگذاری عضلات

23- درس بیست وسوم : عضلات سطحی صورت 1

24- درس بیست وچهارم : عضلات سطحی صورت 2

25- درس بیست وپنجم : عضلات عمقی صورت

26- درس بیست وششم : عضلات گردن

27-درس بیست وهفتم : عضلات طرفی گردن

28- درس بیست وهشتم : عضلات دنده ای 1

29-درس بیست ونهم : عضلات دنده ای2

30- درس سی ام : عضلات بین دنده ای

31-درس سی ویکم :عضلات سینه ای عرضی

32- درس سی وسوم : عضلات شکم مایل ، خارجی ، داخلی

33-درس سی وچهارم :عضلات شکم عرضی

34-درس سی وپنجم : عضلات شکم ذوزنقه ای

35-درس سی وششم : عضلات راست کننده ستون مهره ای

36-درس سی وهفتم :عضلات لگن ، دنبالچه ای

37-درس سی وهشتم : عضلات اندام بالایی

38-درس سی ونهم :عضلات ناحیه بازو

39- درس چهلم : عضلات جلو ساعد

40-درس چهل ویکم : عضلات پشت ساعد

41-درس چهل ودوم : عضلات حفره آرنجی

42-درس چهل وسوم : عضلات ناحیه دست

43- درس چهل وچهارم : عضلات اندام پایینی ، خاصره ای

44-درس چهل وپنجم : عضلات اندام پایینی ، جلوی ران

45-درس چهل وششم : عضلات اندام پایینی ، کشنده ران

46-درس چهل وهفتم : عضلات اندام پایینی ، سرینی

47-درس چهل وهشتم : عضلات اندام پایینی ،پشت ران

48-درس چهل ونهم : عضلات اندام پایینی ، ساق وپا

سایر کتابهای مرتبط

2%
کد کتاب : 188941

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,500,000 تومان1,470,000 تومان
2%
کد کتاب : 188939

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,000,000 تومان980,000 تومان
2%
کد کتاب : 188935

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,500,000 تومان1,470,000 تومان
2%
کد کتاب : 188934

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

750,000 تومان735,000 تومان
2%
کد کتاب : 188933

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

650,000 تومان637,000 تومان
2%
کد کتاب : 188930

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

2,000,000 تومان1,960,000 تومان
2%
کد کتاب : 188929

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,500,000 تومان1,470,000 تومان
2%
کد کتاب : 188926

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,500,000 تومان1,470,000 تومان
2%
کد کتاب : 188925

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,800,000 تومان1,764,000 تومان
2%
کد کتاب : 188922

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

2,000,000 تومان1,960,000 تومان
2%
کد کتاب : 188920

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

2,000,000 تومان1,960,000 تومان
2%
کد کتاب : 188916

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,500,000 تومان1,470,000 تومان
2%
کد کتاب : 188914

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

2,000,000 تومان1,960,000 تومان
2%
کد کتاب : 188912

انتشارات آکادمی تخصصی مهندسی درمان

1,300,000 تومان1,274,000 تومان

پرفروش های طب سنتی

2%
کد کتاب : 100881

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

240,000 تومان235,200 تومان
11%
کد کتاب : 102581

انتشارات پرستش

520,000 تومان462,800 تومان