1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ 2022
اولین مرجع  طب سوزنی مستر تانگ 2022 پارسیان

اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ 2022

کد کتاب 188826

کتاب اولین مرجع  طب سوزنی مستر تانگ 2022

اولین مرجع کامل آموزش 

درمان بیماری با مستر تانگ

به صورت مفهومی و تحلیل روان آناتومی

ارائه مطالب به صورت کاملا عملی و تصویری

تعداد صفحه
2799
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9786004167642
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ 2022

|

اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ 2022


اولین مرجع  طب سوزنی مستر تانگ 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ 2022


اولین مرجع  طب سوزنی مستر تانگ 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ 2022


اولین مرجع  طب سوزنی مستر تانگ 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ 2022


اولین مرجع  طب سوزنی مستر تانگ 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ 2022


اولین مرجع  طب سوزنی مستر تانگ 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ 2022


اولین مرجع  طب سوزنی مستر تانگ 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع طب سوزنی مستر تانگ 2022

کتاب اولین مرجع  طب سوزنی مستر تانگ 2022

طب سوزنی مستر تانگ به دلیل سادگی ، سهولت استفاده و اثر بخشی بالینی استثنایی خود، شناخته شده است . درابتدا این علم به صورت موروثی در خانواده مستر یانگ سینه به سینه منتقل می شد، تا زمانی که اولین شاگرد در سال1964 پذیرفته شد.

طب سوزنی تانگ کانال ها، روش های تشخیصی و تکنیک های سوزنی خاص خود را دارد که بیش از 300000 مورد بالینی توسط استاد تانگ(1975-1916) گسترش یافته و اصلاح شده است.

کتاب اولین مرجع  طب سوزنی مستر تانگ 2022

فصل اول: اصولی بر مستر تانگ

فصل دوم: منطقه اول انگشتان دست

فصل سوم :منطقه دوم پشت و کف دست

فصل چهارم: نقاط مستر تانگ برروی ساعد

فصل پنجم: نقاط مستر تانگ برروی بازو

فصل ششم: نقاط مستر تانگ برروی کف پا

فصل هفتم:  نقاط مستر تانگ برروی پشت و کنار پا

فصل هشتم: نقاط مستر تانگ برروی ساق پا

فصل نهم: نقاط مستر تانگ برروی ران پا

فصل دهم: نقاط مستر تانگ برروی گوش

فصل یازدهم: نقاط مستر تانگ برروی سر

فصل دوازدهم : نقاط مستر تانگ برروی نقاط مستر تانگ برروی گردن و پشت بدن

فصل سیزدهم :  نقاط مستر تانگ برروی شکم

فصل چهاردهم: تکنیک ها

فصل پانزدهم :نقاط ترکیبی

فصل شانزدهم: نسخه های کاربردی