1. انتشارات جعفری نوین
  2. طب سنتی
  3. اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022
اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022 پارسیان

اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

کد کتاب 188825

کتاب اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

اولین مرجع کامل آموزش 

تشخیص بیماری ها از روی زبان

به صورت مفهومی و تحلیل روان آناتومی

ارائه مطالب به صورت کاملا عملی و تصویری

تعداد صفحه
157
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9786004167697
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

|

اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022


اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022


اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022


اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022


اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022


اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022


اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

تصویر 1 کتاب اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

کتاب اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

زبان از نظر آناتومیک شامل یک قسمت دهانی به نام جسم زبان و قسمت دیگری مربوط به حلق به نام ریشه زبان است . در محور میانی زبان خطی به نام شیار میانی زبان و در حد فاصل جسم و ریشه خطی به نام شیار انتهایی زبان دیده می شود. این شیار ها بیانگر چگونگی تکامل زبان از به هم پیوستن برآمدگی های مختلف است.

کتاب اولین مرجع تشخیص بیماری از روی زبان 2022

فصل یکم: یین یانگ

فصل دوم: ساختمان زبان

فصل سوم: زبان از نگاه فیزیکی و شکل آن

فصل چهارم: مشاهده زبان از زبان از نظر شادابی و پژمردگی و رنگ

فصل پنجم: شکل و اندازه زبان

فصل ششم: حالت های زبان

فصل هفتم : پوشش روی زبان

فصل هشتم : رنگ پوشش روی زبان