آخرین بروزرسانی دوشنبه 1401/11/10
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی گروه تالیفی دکتر خلیلی

IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کد کتاب 188398

کتاب IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تعداد صفحه
436
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9786004227537
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دارای 10% تخفیف  

کتاب IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تصویر 1 کتاب IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تصویر 1 کتاب IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تصویر 1 کتاب IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تصویر 1 کتاب IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تصویر 1 کتاب IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تصویر 1 کتاب IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تصویر 1 کتاب IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تصویر 1 کتاب IQB ده سالانه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی