1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک
دارای 10% تخفیف
خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک جامعه نگر

خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک

کد کتاب 188397

کتاب خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک

تعداد صفحه
376
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9786223061479
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک

کتاب خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک

دربرگیرنده نکات کلیدی در متن و پایان هر فصل

شامل تکنیک‌ها و روش‌های مورد استفاده محققان

برگرفته از کتاب The principles of clinical cytogenetics, 3rd ed 2013

چکیده‌ای از کتب مرجع اصلی در حوزه سیتوژنتیک از جمله سیتوژنتیک بالینی

قابل استفاده برای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﯾﺴﺖ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ، داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮنﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ژﻧﺘﯿﮏ و دﮐﺘﺮی

|

خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک


خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک

تصویر 1 کتاب خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک

مروری بر کتاب خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک:

چکیده‌ای از کتب مرجع اصلی در حوزه سیتوژنتیک از جمله سیتوژنتیک بالینی

دربرگیرنده نکات کلیدی

تکنیک‌های مولکولی 

پیشرفت‌های اخیر در تشخیص ناهنجاری‌ها

کاربرد بالینی سیتوژنتیک

افزوده شدن تکنیک‌ها و روش‌های مورد استفاده محققان

بیان نکات کلیدی در داخل متن

بیان نکات کلیدی در پایان هر فصل

بیان سوالات استاندارد کنکور در پایان فصول

کتاب خلاصه‌ی جامع سیتوژنتیک

فصل اول :مفاهیم پایه

فصل دوم :بررسی و تجزیه تحلیل کروموزم

فصل سوم :سیتوژنتیک بالینی

فصل چهارم :سیتوژنتیک سرطان

فصل پنجم :فناوری های کمک دهنده

فصل ششم :ماورای کروموزوم

واژه یاب

منابع

نمایه

اطلس رنگی