1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مرور جامع پرستاری برای آزمون NCLEX-RN ساندرز 2023 جلد دوم
دارای 10% تخفیف
مرور جامع پرستاری برای آزمون NCLEX-RN ساندرز  2023 جلد دوم حیدری

مرور جامع پرستاری برای آزمون NCLEX-RN ساندرز 2023 جلد دوم

کد کتاب 188365

کتاب مرور جامع پرستاری برای آزمون NCLEX-RN ساندرز  2023 جلد دوم

استانداردهای حرفه ای در پرستاری

زبان
فارسی
سال نشر
1401
مترجم
پیمان فریدونی - با همکاری پگاه مغزی نجف آبادی - ساجده سادات سعادتدار
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب مرور جامع پرستاری برای آزمون NCLEX-RN ساندرز 2023 جلد دوم

|

مرور جامع پرستاری برای آزمون NCLEX-RN ساندرز 2023 جلد دوم


مرور جامع پرستاری برای آزمون NCLEX-RN ساندرز  2023 جلد دوم

تصویر 1 کتاب مرور جامع پرستاری برای آزمون NCLEX-RN ساندرز 2023 جلد دوم