1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 اطلس آناتومی نتر ویرایش هشتم همراه با اپندیکس (گلاسه)
Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 حیدری
Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 حیدری حیدری  
Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 حیدری حیدری  
Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 حیدری حیدری  
Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 حیدری حیدری  
Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 حیدری حیدری  
Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 حیدری حیدری  
Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 حیدری حیدری  
Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 حیدری حیدری  
Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 حیدری حیدری  

Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022 - اطلس آناتومی نتر ویرایش هشتم همراه با اپندیکس (گلاسه)

کد کتاب 187162

Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix

  اطلس آناتومی نتر ویرایش هشتم همراه با اپندیکس (گلاسه)

نسخه ی هشتم کتاب آناتومی نتر2023 برای دانشجویان و متخصصان که در حال یادگیری آناتومی، شرکت در آزمایشگاه تشریح، به اشتراک گذاشتن دانش آناتومی با بیماران، یا تجدید دانش آناتومی خود هستند، اطلس آناتومی نتر2023 بدن را منطقه به منطقه با جزییات واضح و درخشان از یک پزشک بالینی نشان می دهد.
کتاب گلاسه ی نتر Classic Regional Approache دارای1164صفحه می باشد که بخش اصلی کتاب با کاغذ گلاسه بوده و بخش ضمائم کتاب هم به آن افزوده شده است ،

چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
2022
قطع
رحلی - گلاسه
نوبت چاپ
هشتم

خرید Netter Atlas of HUMAN ANATOMY 8e + Appendix (گلاسه) 2022

دارای 23% تخفیف