1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی 1401 و مراقبت های ویژه
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی 1401 و مراقبت های ویژه آرتین طب
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی 1401 و مراقبت های ویژه آرتین طب آرتین طب  

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی 1401 و مراقبت های ویژه

کد کتاب 186772

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی 1401 و مراقبت های ویژه

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا تخصصی بیهوشی 1401 و مراقبت های ویژه

دارای 12% تخفیف