1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. آموزش گام‌به‌گام ACT کتاب راهنمای فراتشخیصی برای یادگیری درمان پذیرش و تعهد
آموزش گام‌به‌گام ACT کتاب راهنمای فراتشخیصی برای یادگیری درمان پذیرش و تعهد ارجمند
آموزش گام‌به‌گام ACT کتاب راهنمای فراتشخیصی برای یادگیری درمان پذیرش و تعهد ارجمند ارجمند  

آموزش گام‌به‌گام ACT کتاب راهنمای فراتشخیصی برای یادگیری درمان پذیرش و تعهد

کد کتاب 186770

 آموزش گام‌به‌گام ACT

کتاب راهنمای فراتشخیصی برای یادگیری درمان پذیرش و تعهد

تعداد صفحه
264
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید آموزش گام‌به‌گام ACT کتاب راهنمای فراتشخیصی برای یادگیری درمان پذیرش و تعهد

دارای 2% تخفیف