1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. راهنمای تهیه،نگهداری، نقل و انتقال نمونه های آزمایشگاهی و روش انجام تست
راهنمای تهیه،نگهداری، نقل و انتقال نمونه های آزمایشگاهی و روش انجام تست حیدری
راهنمای تهیه،نگهداری، نقل و انتقال نمونه های آزمایشگاهی و روش انجام تست حیدری حیدری  

راهنمای تهیه،نگهداری، نقل و انتقال نمونه های آزمایشگاهی و روش انجام تست

کد کتاب 186701

کتاب راهنمای تهیه،نگهداری، نقل و انتقال نمونه های آزمایشگاهی و روش انجام تست

تعداد صفحه
82
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای تهیه،نگهداری، نقل و انتقال نمونه های آزمایشگاهی و روش انجام تست

دارای 25% تخفیف