1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. درسنامه بالینی فوریت های پزشکی
درسنامه بالینی فوریت های پزشکی جامعه نگر
درسنامه بالینی فوریت های پزشکی جامعه نگر جامعه نگر  

درسنامه بالینی فوریت های پزشکی

کد کتاب 186669

کتاب درسنامه بالینی فوریت های پزشکی

تعداد صفحه
878
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه بالینی فوریت های پزشکی

دارای 10% تخفیف  

کتاب درسنامه بالینی فوریت های پزشکی

ارائه اصول مراقبت و درمان بیمار در اورژانس پیش‌بیمارستانی

 برگرفته از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ‌ﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ اورژاﻧﺲ و سرفصل دروس رشته‌ی فوریت‌های پزشکی

 مناسب برای پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی و دانشجویان رشته‌ی فوریت‌های پزشکی

 ارائه شده بر اساس فرآیند ارزیابی صحنه، ارزیابی اولیه بیمار با اولویت، ارزیابی ثانویه و ارزیابی مجدد بیمار