1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. جعبه ابزار پذیرش و ذهن‌آگاهی برای کودکان و نوجوانان
جعبه ابزار پذیرش و ذهن‌آگاهی برای کودکان و نوجوانان ارجمند
جعبه ابزار پذیرش و ذهن‌آگاهی برای کودکان و نوجوانان ارجمند ارجمند  

جعبه ابزار پذیرش و ذهن‌آگاهی برای کودکان و نوجوانان

کد کتاب 186623

کتاب جعبه ابزار پذیرش و ذهن‌آگاهی برای کودکان و نوجوانان

75 کاربرگ و سرگرمی برای آسیب، اضطراب، افسردگی و خشم

تعداد صفحه
208
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید جعبه ابزار پذیرش و ذهن‌آگاهی برای کودکان و نوجوانان

دارای 2% تخفیف