1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. درسنامه طلایی پاتولوژی ( جلد اول )
درسنامه طلایی پاتولوژی ( جلد اول ) نوآوران دانش ( ماهان )
درسنامه طلایی پاتولوژی ( جلد اول ) نوآوران دانش ( ماهان ) نوآوران دانش ( ماهان )  
درسنامه طلایی پاتولوژی ( جلد اول ) نوآوران دانش ( ماهان ) نوآوران دانش ( ماهان )  
درسنامه طلایی پاتولوژی ( جلد اول ) نوآوران دانش ( ماهان ) نوآوران دانش ( ماهان )  
درسنامه طلایی پاتولوژی ( جلد اول ) نوآوران دانش ( ماهان ) نوآوران دانش ( ماهان )  

درسنامه طلایی پاتولوژی ( جلد اول )

کد کتاب 186575

کتاب درسنامه طلایی پاتولوژی ( جلد اول )

تعداد صفحه
162
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع

خرید درسنامه طلایی پاتولوژی ( جلد اول )

ریه 

کلیه و دستگاه جمع آوری کننده ی آن

حفره ی دهان و دستگاه گوارش 

کبد ، کیسه صفرا و مجاری صفراوی

پانکراس

دستگاه تناسلی زنانه