1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. استخدامی دبیر ریاضی ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
استخدامی دبیر ریاضی ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی ) آراه
استخدامی دبیر ریاضی ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی ) آراه آراه  

استخدامی دبیر ریاضی ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )

کد کتاب 186528

کتاب استخدامی دبیر ریاضی ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی ) 

یاضیات عمومی؛ آنالیز ریاضی؛ آنالیز عددی؛ معادلات دیفرانسیل؛ مبانی جبر؛ آمار و احتمال؛ سؤالات بخش اصول آموزش و خلاقیت ریاضی؛ سؤالات ادوار گذشته آزمون استخدامی دبیر ریاضی؛ سؤالات شبیه سازی شده و تألیفی آزمون استخدامی؛ پاسخ نامه تشریحی و تحلیل سؤالات

تعداد صفحه
440
زبان
شابک
قطع

خرید استخدامی دبیر ریاضی ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )

دارای 20% تخفیف