1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. استخدامی مهندسی نفت ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
استخدامی مهندسی نفت ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی ) آراه
استخدامی مهندسی نفت ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی ) آراه آراه  

استخدامی مهندسی نفت ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )

کد کتاب 186516

کتاب استخدامی مهندسی نفت ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )

انواع مخازن : میانی پمپ ها : مکانیک سیالات ، کنترل فرآیندها و طراحی راکتورها : زمین شناسی و زمین شناسی نفت ، انتقال جرم و عملیات واحد ، ترمودینامیک و قانون اصلی ، انتقال و مبدل حرارتی

تعداد صفحه
424
زبان
شابک
قطع

خرید استخدامی مهندسی نفت ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )