1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. استخدامی شهرداری ها (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی)
استخدامی شهرداری ها (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی) آراه
استخدامی شهرداری ها (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی) آراه آراه  

استخدامی شهرداری ها (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی)

کد کتاب 186492

کتاب استخدامی شهرداری ها (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی)

آشنایی با قوانین مقدماتی و کلیدی شهرداری ها ، مباحث عمومی شهرسازی و برنامه ریزی شهری ، تاریخ شهر و شهر نشینی ، زبان و ادبیات فارسی ،  معارف و احکام اسلامی ، هوش ، علوم رایانه؛ اطلاعات عمومی ( شناخت مسائل روز ) ،  ریاضیات عمومی و آمار مقدماتی

تعداد صفحه
412
زبان
سال نشر
شابک
قطع

خرید استخدامی شهرداری ها (کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی)

دارای 20% تخفیف