1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اندازه گیری و اندازه گیری تغییر
اندازه گیری و اندازه گیری تغییر جامعه نگر
اندازه گیری و اندازه گیری تغییر جامعه نگر جامعه نگر  

اندازه گیری و اندازه گیری تغییر

کد کتاب 186477

کتاب اندازه گیری و اندازه گیری تغییر

تعداد صفحه
458
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اندازه گیری و اندازه گیری تغییر

دارای 10% تخفیف  

کتاب اندازه گیری و اندازه گیری تغییر

راهنمای عملی ابزارسازی در علوم سلامت

 تشریح حوزه های مختلف روان سنجی

 معرفی و کاربرد اعتباریابی بالینی (کلینیمتریک) در علوم سلامت

 جامع بودن، با ادبیاتی روان و با استفاده از روش های متداول آماری با بیانی ساده