1. انتشارات جعفری نوین
  2. روان
  3. آموزش کودکان براساس روا‌ن‌شناسی مثبت برای والدین، معلمان و مربیان
آموزش کودکان براساس روا‌ن‌شناسی مثبت برای والدین، معلمان و مربیان ارجمند
آموزش کودکان براساس روا‌ن‌شناسی مثبت برای والدین، معلمان و مربیان ارجمند ارجمند  

آموزش کودکان براساس روا‌ن‌شناسی مثبت برای والدین، معلمان و مربیان

کد کتاب 186456

کتاب آموزش کودکان براساس روا‌ن‌شناسی مثبت

برای والدین، معلمان و مربیان

تعداد صفحه
80
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آموزش کودکان براساس روا‌ن‌شناسی مثبت برای والدین، معلمان و مربیان

دارای 2% تخفیف