1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. رادیولوژی بری رادیوتکنولوژیست ( گایدلاین تکنیک های پرتونگاری استخوان اندام فوقانی و تحتانی )
رادیولوژی بری رادیوتکنولوژیست ( گایدلاین تکنیک های پرتونگاری استخوان اندام فوقانی و تحتانی ) حیدری
رادیولوژی بری رادیوتکنولوژیست ( گایدلاین تکنیک های پرتونگاری استخوان اندام فوقانی و تحتانی ) حیدری حیدری  

رادیولوژی بری رادیوتکنولوژیست ( گایدلاین تکنیک های پرتونگاری استخوان اندام فوقانی و تحتانی )

کد کتاب 186447

کتاب رادیولوژی بری رادیوتکنولوژیست

( گایدلاین تکنیک های پرتونگاری استخوان اندام فوقانی و تحتانی )

ویژه آزمون های استخدامی و تکمیلات تحصیلی 

تعداد صفحه
466
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رادیولوژی بری رادیوتکنولوژیست ( گایدلاین تکنیک های پرتونگاری استخوان اندام فوقانی و تحتانی )

دارای 25% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند