1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست ( گایدلاین مبانی تکنیک های پرتونگاری سر و گردن تنه )
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست ( گایدلاین مبانی تکنیک های پرتونگاری سر و گردن تنه ) حیدری
رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست ( گایدلاین مبانی تکنیک های پرتونگاری سر و گردن تنه ) حیدری حیدری  

رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست ( گایدلاین مبانی تکنیک های پرتونگاری سر و گردن تنه )

کد کتاب 186446

کتاب رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست

( گایدلاین مبانی تکنیک های پرتونگاری سر و گردن تنه )

تعداد صفحه
298
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رادیولوژی برای رادیوتکنولوژیست ( گایدلاین مبانی تکنیک های پرتونگاری سر و گردن تنه )

دارای 25% تخفیف  

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند