1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. مسیر توجه‌آگاهی تا شفقت با خود خودت را از بند افکار و هیجان‌های مخرب آزاد کن
مسیر توجه‌آگاهی تا شفقت با خود خودت را از بند افکار و هیجان‌های مخرب آزاد کن ارجمند
مسیر توجه‌آگاهی تا شفقت با خود خودت را از بند افکار و هیجان‌های مخرب آزاد کن ارجمند ارجمند  

مسیر توجه‌آگاهی تا شفقت با خود خودت را از بند افکار و هیجان‌های مخرب آزاد کن

کد کتاب 186439

کتاب مسیر توجه‌آگاهی تا شفقت با خود 

خودت را از بند افکار و هیجان‌های مخرب آزاد کن

تعداد صفحه
304
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مسیر توجه‌آگاهی تا شفقت با خود خودت را از بند افکار و هیجان‌های مخرب آزاد کن

دارای 2% تخفیف