1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. پروتکل مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانان و جوانان مبتلا به اختلال دوقطبی با شروع زودهنگام
پروتکل مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانان و جوانان مبتلا به اختلال دوقطبی با شروع زودهنگام ارجمند
پروتکل مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانان و جوانان مبتلا به اختلال دوقطبی با شروع زودهنگام ارجمند ارجمند  

پروتکل مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانان و جوانان مبتلا به اختلال دوقطبی با شروع زودهنگام

کد کتاب 186438

کتاب پروتکل مداخلات مبتنی بر خانواده

در نوجوانان و جوانان مبتلا به اختلال دوقطبی با شروع زودهنگام

تعداد صفحه
176
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پروتکل مداخلات مبتنی بر خانواده در نوجوانان و جوانان مبتلا به اختلال دوقطبی با شروع زودهنگام

دارای 2% تخفیف