1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. احیای پایه و پیشرفته کودکان
احیای پایه و پیشرفته کودکان آناطب
احیای پایه و پیشرفته کودکان آناطب آناطب  
احیای پایه و پیشرفته کودکان آناطب آناطب  

احیای پایه و پیشرفته کودکان

کد کتاب 186352

کتاب احیای پایه و پیشرفته کودکان

راهنمای احیای قلبی _ ریوی و مراقبت های اورژانسی قلبی _ عروقی انجمن قلب آمریکا

تعداد صفحه
140
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید احیای پایه و پیشرفته کودکان

دارای 10% تخفیف