1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. ترجمه کامل ژنتیک پزشکی امری 2022
ترجمه کامل  ژنتیک پزشکی امری 2022 برای فردا
ترجمه کامل  ژنتیک پزشکی امری 2022 برای فردا برای فردا  

ترجمه کامل ژنتیک پزشکی امری 2022

کد کتاب 186287

کتاب ترجمه کامل ژنتیک پزشکی امری 2022

تعداد صفحه
550
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ترجمه کامل ژنتیک پزشکی امری 2022

دارای 22% تخفیف  

 کتاب ترجمه کامل ژنتیک پزشکی امری 2022

فصل 1: تاریخچه و تاثیر ژنتیک در پزشکی

فصل 2: اساس سلولی و مولکولی توارث

فصل 3: کروموزوم ها و تقسیم سلولی

فصل 4: یافتن علت اختلالات مونوژنی شناسایی ژن های بیماری

فصل 5: تکنیک های آزمایشگاهی برای تشخیض بیماری های تک ژنی

فصل 6: الگوهای وراثت

فصل 7: ژنتیک جمعیت و ریاضیاتی

فصل 8: محاسبه خطر

فصل 9: ژنتیک تکوین

فصل 10: بیماری شایع، ژنتیک پلی ژنی و چند عاملی

فصل 11: غربالگری بیماری ژنتیکی

فصل 12: هموگلوبین و هموگلوبینوپاتی ها

فصل 13: ایمونوژنتیک

فصل 14: ژنتیک سرطان

فصل 15: فارماکوژنتیک، پزشکی شخصی و تیمار بیماری های ژنتیکی

فصل 16: ناهنجاری های مادرزادی, سندرم های دیسمورفیک و اختلالات یادگیری

فصل 17: اختلالات کروموزومی

فصل 18: خطاهای ذاتی متابولیسمی

فصل 19: اختلالات تک ژنی

فصل 20: آزمایش پیش از تولد و ژنتیک تولیدمثل

فصل 21: مشاوره ژنتیک

فصل 22: مباحث اخلاقی و قانونی در ژنتیک پزشکی

واژه نامه