1. انتشارات جعفری نوین
  2. جزوات اساتید
  3. دکتر سید مجتبا کشفی
  4. چکیده درسنامه باکتری ( میکروب )
چکیده درسنامه باکتری ( میکروب ) کشفی
چکیده درسنامه باکتری ( میکروب ) کشفی کشفی  

چکیده درسنامه باکتری ( میکروب )

کد کتاب 186284

جزوه ی چکیده درسنامه باکتری ( میکروب ) 

اختصاصی ضریب (1) 

توصیه میشود همراه با کتاب تست طبقه بندی گنجینه باکتری مطالعه شود

 

(ایمونولوژی و بیوتکنولوژی (حدود 75 درصد پوشش دهی ) ، ویروس شناسی ، قارچ شناسی ، انگل شناسی و لیسانس به پزشکی ) 

تعداد صفحه
130
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید چکیده درسنامه باکتری ( میکروب )

دارای 5% تخفیف