1. انتشارات جعفری نوین
  2. جزوات اساتید
  3. دکتر سید مجتبا کشفی
  4. جزوه انگل شناسی ( کرم شناسی )
جزوه انگل شناسی ( کرم شناسی ) کشفی
جزوه انگل شناسی ( کرم شناسی ) کشفی کشفی  

جزوه انگل شناسی ( کرم شناسی )

کد کتاب 186283

جزوه انگل شناسی ( کرم شناسی )

قابل استفاده برای گروه 3 علوم ازمایشگاهی، میکروب شناسی مواد غذایی و وزارت علوم ، دکتری غیر تخصصی

دارای تست های انتهای فصل

پوشش دهی امسال 85 %

تعداد صفحه
110
چاپ
زبان
سال نشر
قطع

خرید جزوه انگل شناسی ( کرم شناسی )

دارای 5% تخفیف