1. انتشارات جعفری نوین
  2. جزوات اساتید
  3. دکتر سید مجتبا کشفی
  4. جزوه انگل شناسی ( تک یاخته شناسی )
جزوه انگل شناسی ( تک یاخته شناسی ) کشفی
جزوه انگل شناسی ( تک یاخته شناسی ) کشفی کشفی  

جزوه انگل شناسی ( تک یاخته شناسی )

کد کتاب 186282

جزوه انگل شناسی ( تک یاخته شناسی )

قابل استفاده برای گروه 3 علوم ازمایشگاهی، میکروب شناسی مواد غذایی و وزارت علوم ، دکتری غیر تخصصی

تعداد صفحه
170
چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید جزوه انگل شناسی ( تک یاخته شناسی )