1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. زوج پرتعارض رفتار درمانی دیالکتیکی برای رسیدن به آرامش، صمیمیت در روابط زناشویی
زوج پرتعارض رفتار درمانی دیالکتیکی برای رسیدن به آرامش، صمیمیت در روابط زناشویی ارجمند
زوج پرتعارض رفتار درمانی دیالکتیکی برای رسیدن به آرامش، صمیمیت در روابط زناشویی ارجمند ارجمند  

زوج پرتعارض رفتار درمانی دیالکتیکی برای رسیدن به آرامش، صمیمیت در روابط زناشویی

کد کتاب 186276

کتاب زوج پرتعارض

رفتار درمانی دیالکتیکی برای رسیدن به آرامش، صمیمیت در روابط زناشویی

تعداد صفحه
216
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید زوج پرتعارض رفتار درمانی دیالکتیکی برای رسیدن به آرامش، صمیمیت در روابط زناشویی

دارای 2% تخفیف