1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. راهنمای متخصصان بالینی برای همبودهای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
راهنمای متخصصان بالینی برای همبودهای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی ارجمند
راهنمای متخصصان بالینی برای همبودهای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی ارجمند ارجمند  

راهنمای متخصصان بالینی برای همبودهای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

کد کتاب 186273

کتاب راهنمای متخصصان بالینی برای همبودهای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

در کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی)

تعداد صفحه
232
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای متخصصان بالینی برای همبودهای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

دارای 2% تخفیف  

کتاب راهنمای متخصصان بالینی برای همبودهای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند