1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. اصول و روش های تولید آنتی سرم های پلی کلونال آزمایشگاهی و تجاری در حیوانات
اصول و روش های تولید آنتی سرم های پلی کلونال آزمایشگاهی و تجاری در حیوانات حیدری
اصول و روش های تولید آنتی سرم های پلی کلونال آزمایشگاهی و تجاری در حیوانات حیدری حیدری  

اصول و روش های تولید آنتی سرم های پلی کلونال آزمایشگاهی و تجاری در حیوانات

کد کتاب 186259

کتاب اصول و روش های تولید آنتی سرم های پلی کلونال آزمایشگاهی و تجاری در حیوانات

تعداد صفحه
285
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول و روش های تولید آنتی سرم های پلی کلونال آزمایشگاهی و تجاری در حیوانات

دارای 25% تخفیف  

کتاب اصول و روش های تولید آنتی سرم های پلی کلونال آزمایشگاهی و تجاری در حیوانات

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند