1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022 حیدری

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

کد کتاب 186190

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

تعداد صفحه
848
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9786004896146
قطع
وزیری
مترجم
دکتر علی اکبر پورفتح اله - دکتر احمد خلیلی
نوبت چاپ
اول

خرید ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

دارای 10% تخفیف  

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022


ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

مقدمه کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

کتاب حاظر ترجمه ویراست دهم کتاب ایمونولوژی سلولی و ملکولی شامل تجدید نظرهای اساسی درباره پیشرفت علمی اخیر ایمونولوژی و کاربرد های آن می باشد و همانند ویراست های قبلی تمرکز بر روی مفاهیم و دستاورد های علمی جدید بوده است و بسیاری از فصول شفافیت و دقت بیشتر وبا افزودن مطالب جدید بازنویسی گردیدهد بدون آن که حجم کتاب افزایش یابد.

رویکرد ایمونولوژی نوین حرکت به فراسوی اصول پایه مکانیسم پاسخ های ایمنی است تا این اصول را برای درک مکانیسم پیدایش و درمان بیماری ها به کار برد. تحول در درمان های ایمونولوژیک طی 20 سال اخیز شگفت انگیز بوده زیرا علوم پایه به بلوغ تسبی رسیده و مکانیسم های فعالسازی و تنظیم ایمنی روشن گردیده اند و ارتباط میان علوم پایه و پزشکی بالینی رانمایان ساخته و انجام ایمونوتراپی های جدید در سرطان گسترش یافته است .

کتاب هایی که کاربران دیگر خریده اند