1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی بالینی
  4. راهنمای آموزش حل مسئله و تنظیم هیجان آسیب دیدگان مغزی بر اساس plus و step
راهنمای آموزش حل مسئله و تنظیم هیجان آسیب دیدگان مغزی بر اساس plus و step ارجمند
راهنمای آموزش حل مسئله و تنظیم هیجان آسیب دیدگان مغزی بر اساس plus و step ارجمند ارجمند  

راهنمای آموزش حل مسئله و تنظیم هیجان آسیب دیدگان مغزی بر اساس plus و step

کد کتاب 186179

کتاب راهنمای آموزش حل مسئله و تنظیم هیجان آسیب دیدگان مغزی بر اساس plus و step

تعداد صفحه
176
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای آموزش حل مسئله و تنظیم هیجان آسیب دیدگان مغزی بر اساس plus و step

دارای 2% تخفیف