1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. QR مرجع سریع ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022
QR مرجع سریع ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022 اندیشه رفیع
QR مرجع سریع ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

QR مرجع سریع ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

کد کتاب 186174

کتاب QR مرجع سريع ايمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

تعداد صفحه
340
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید QR مرجع سریع ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022

دارای 25% تخفیف  

کتاب QR مرجع سريع ايمونولوژي سلولي و مولکولي ابوالعباس 2022

فصل 1 : خصوصیات و مروری بر پاسخ های ایمنی

فصل 2 : سلول ها و بافت های سیستم ایمنی

فصل 3 : گردش لکوسیتی و مهاجرت به بافت ها

فصل 4 : ایمنی ذاتی

فصل 5 : آنتی بادی ها و آنتی ژن ها

فصل 6 : مولکول های کمپلکس سازگاری نسجی اصلی و عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های

Tفصل 7 : پذیرنده های ایمنی و انتقال سیگنال

فصل 8 : تکامل لنفوسیتی و بازآرایی ژن های پذیرنده آنتی ژنی

فصل 9 : فعال شدن لنفوسیت های

Tفصل 10 : تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD4

فصل 11 : تمایز و عملکرد سلول های T اجرایی +CD8

فصل 12 : فعال شدن سلول B و تولید آنتی بادی

فصل 13 : مکانیسم های اجرایی ایمنی هومورال

فصل 14 : ایمنی تخصص یافته در سدهای اپیتلیال و بافت های مصون از پاسخ های ایمنی

فصل 15 : تحمل ایمونولوژیک و خودایمنی

فصل 16 : ایمنی در برابر میکروب ها

فصل 17 : پیوند و ایمونولوژی پیوند

فصل 18 : ایمنی در برابر تومورها

فصل 19 : اختلالات ازدیاد حساسیت

فصل 20 : آلرژی

فصل 21 : نقایص ایمنی مادرزادی و اکتسابی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند