1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مبانی طب داخلی سسیل (بیماری های روماتولوژیک بیماری های اسکلتی - عضلانی و بافت همبند) 2022
مبانی طب داخلی سسیل (بیماری های روماتولوژیک بیماری های اسکلتی - عضلانی و بافت همبند) 2022 حیدری
مبانی طب داخلی سسیل (بیماری های روماتولوژیک بیماری های اسکلتی - عضلانی و بافت همبند) 2022 حیدری حیدری  

مبانی طب داخلی سسیل (بیماری های روماتولوژیک بیماری های اسکلتی - عضلانی و بافت همبند) 2022

کد کتاب 186173

کتاب مبانی طب داخلی سسیل (بیماری های روماتولوژیک بیماری های اسکلتی - عضلانی و بافت همبند) 2022

تعداد صفحه
112
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی طب داخلی سسیل (بیماری های روماتولوژیک بیماری های اسکلتی - عضلانی و بافت همبند) 2022

دارای 20% تخفیف  

کتاب مبانی طب داخلی سسیل (بیماری های روماتولوژیک بیماری های اسکلتی - عضلانی و بافت همبند)  2022

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند