1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. بافت شناسی عملی practical histology
بافت شناسی عملی ایده نوین
بافت شناسی عملی ایده نوین ایده نوین  
بافت شناسی عملی ایده نوین ایده نوین  

بافت شناسی عملی
practical histology

کد کتاب 186169

کتاب بافت شناسی عملی

تعداد صفحه
172
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نویسنده

خرید بافت شناسی عملی

دارای 10% تخفیف