1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. درسنامه کمک پرستاری جلد 1و2 نیک روان
درسنامه کمک پرستاری جلد 1و2  نیک روان حیدری
درسنامه کمک پرستاری جلد 1و2  نیک روان حیدری حیدری  

درسنامه کمک پرستاری جلد 1و2 نیک روان

کد کتاب 186152

کتاب درسنامه کمک پرستاری جلد 1و2  نیک روان

براساس سرفصل معرفی شده ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکان

تعداد صفحه
785
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه کمک پرستاری جلد 1و2 نیک روان

دارای 20% تخفیف  

کتاب درسنامه کمک پرستاری جلد 1و2  نیک روان

براساس سرفصل معرفی شده ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکان

کتاب درسنامه ی کمک پرستاری، به منظور تربیت کمک پرستاران و براساس آئین نامه و ضوابط دوره ی یک ساله آموزش کمک پرستاری، با رویکرد مهارت آموزی، در دو جلد تدوین شده است جلد اول با رویکرد آموزش کلیه ی مهارت های مورد نیاز و مجاز برای کمک پرستاران طراحی شده است. در این رابطه از آخرین یافته های کاربردی موجود در منابع علمی، بهره گرفته شده است. جلددوم شامل معرفی واحدهای مراقبتی در بیمارستان ها و موسسات درمانی، به همراه معرفی بیماری های رایج مرتبط در این واحدها بوده، و بر مسئولیت های خاص کمک پرستار در هریک از این واحدها تاکید دارد.

کتاب درسنامه کمک پرستاری جلد 1و2  نیک روان