1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مبانی طب داخلی سسیل بیماری های خون و انکولوژی
مبانی طب داخلی سسیل بیماری های خون و انکولوژی تیمورزاده
مبانی طب داخلی سسیل بیماری های خون و انکولوژی تیمورزاده تیمورزاده  

مبانی طب داخلی سسیل بیماری های خون و انکولوژی

کد کتاب 108372

کتاب مبانی طب داخلی سسیل بیماری های خون و انکولوژی

استاد ناظر: دکتر سعید آبرون

ویراستار علمی: دکتر کاوه طاری

مترجم ویراستار پیشین: دکتر محمد رضائیان

مترجمین ویراست فعلی: دکتر کاوه طاری - دکتر زهرا شمسی - رایکا نایبی - دکتر ارمغان امین منبری

تعداد صفحه
264
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی طب داخلی سسیل بیماری های خون و انکولوژی

دارای 10% تخفیف  

کتاب مبانی طب داخلی سسیل بیماری های خون و انکولوژی

علم هماتولوژی یکی از وسیع ترین علوم در علوم پزشکی و در ارتباط با بیماری های مرتبط با خون و بخشی از آن نیز در ارتباط با تشخیص، درمان و مونیتورینگ اختلالات خونی است. کتاب حاضر ترجمه بخش خون و انکولوژی کتاب مبانی طب داخلی سسیل است. در این ویراست نسبت به ویراست قبل تغییرات چشم گیری در برخی مباحث ایجاد شده است و آخرین یافته های مباحث مختلف آورده شده است. در ابتدای کتاب مباحثی در ارتباط با مغز استخوان، خون سازی و سلول های خونی آورده شده در بخش دیگری از کتاب مباحث مرتبط با اختلالات سلول های خونی و هموستاز بحث شده است بخش پایانی کتاب نیز مباحث مرتبط با بیولوژی سرطان وانواع سرطان ها آورده شده است. مطالعه این کتاب به تمامی متخصصین و پزشکان، دانشجویان پزشکی و فرهیختگان و دانشجویان علوم پایه و علوم آزمایشگاهی و... توصیه می شود.

کتاب مبانی طب داخلی سسیل بیماری های خون و انکولوژی

فهرست مطالب

فصل45: خون سازی

فصل46: اختلالات کلونال سلول های بنیادین خون ساز

فصل47: اختلالات گلبول های قرمز

فصل48: اختلالات بالینی نوتروفیل ها

فصل49: اختلالات لنفوسیت ها

فصل50: هموستاز طبیعی

فصل51: اختلالات هموستاز: خونریزی

فصل52: اختلالات هموستاز: ترومبوز

فصل53: بیولوژی سرطان و عوامل اتیولوژیک

فصل54: اپیدمیولوژی و پیشگیری از سرطان

فصل55: اصول درمان سرطان

فصل56: سرطان ریه

فصل57: سرطان های دستگاه گوارش

فصل58: سرطان های ادراری-تناسلی

فصل59: سرطان سینه

فصل60: تومورهای دیگر ارگان ها

فصل61: عوارض ناشی از سرطان و درمان سرطان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند