<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مبانی طب داخلی سسیل بیماری های تنفسی و اصول مراقبت های ویژه ریوی
مبانی طب داخلی سسیل بیماری های تنفسی و اصول مراقبت های ویژه ریوی تیمورزاده
مبانی طب داخلی سسیل بیماری های تنفسی و اصول مراقبت های ویژه ریوی تیمورزاده تیمورزاده  

مبانی طب داخلی سسیل بیماری های تنفسی و اصول مراقبت های ویژه ریوی

کد کتاب 108371

کتاب مبانی طب داخلی سسیل بیماری های تنفسی و اصول مراقبت های ویژه ریوی

تعداد صفحه
176
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی طب داخلی سسیل بیماری های تنفسی و اصول مراقبت های ویژه ریوی

دارای 10% تخفیف  

کتاب مبانی طب داخلی سسیل بیماری های تنفسی و اصول مراقبت های ویژه ریوی

کتاب مبانی طب داخلی سسیل بیماری های تنفسی و اصول مراقبت های ویژه ریوی

فهرست مطالب

فصل13: ریه ها در وضعیت سلامت و بیماری

فصل14: نحوه برخورد کلی با بیمار مبتلا به اختلال تنفسی

فصل15: ارزیابی ساختار و عملکرد ریه ها

فصل16: بیماری ها انسداد ریه

فصل17: بیماری بینابینی و ارتشاحی ریه

فصل18: بیماری های عروقی ریه

فصل19: اختلالات مربوط به کنترل تنفس

فصل20: اختلالات فضای پلور، دیواره قفسه سینه و مدیاستن

فصل21: بیماری های عفونی ریه

فصل22: ضروریات مراقبت های ویژه

فصل23: بیماری های نئوپلاستیک ریه

کتاب های مرتبط با مبانی طب داخلی سسیل بیماری های تنفسی و اصول مراقبت های ویژه ریوی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند