1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. اختلال نارسایی توجه بیش فعالی
اختلال نارسایی توجه بیش فعالی تیمورزاده
اختلال نارسایی توجه بیش فعالی تیمورزاده تیمورزاده  

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

کد کتاب 108363

کتاب اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

تعداد صفحه
176
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

دارای 10% تخفیف  

کتاب اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی ADHD یکی از اختلالات رایج دوران کودکی است که اغلب علایم آن تا نوجوانی و بزرگسالی نیز مشاهده می شود. این اختلال در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی در طبقه اختلالاتی که معمولا در دوران شیرخوارگی، کودکی یا نوجوانی تشخیص داده می شوند. قرار داده شده است. در برخی از نظام های طبقه بندی از جمله طبقه بندی کوای و پیترسون 1987 این اختلال در طبقه اختلالات رفتاری قرار گرفته است. مهم ترین نشانه های این اختلال، مشکل در فراخنای توجه، تکانشگری و تحرک مفرط است که بر کارکردهای زندگی فرد تاثیر منفی برجای می گذارد. با مطالعه پیشینه ی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی می توان به افزایش میزان شیوع این اختلال به ویژه در دهه های اخیر پی برد. میزان شیوع این اختلال در مطالعات مختلف بین 3% تا 12% گزارش شده است.

کتاب اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

فهرست مطالب

فصل1: کلیات

فصل2: ویژگی ها

فصل3: ارزیابی و تشخیص

فصل4: آموزش

فصل5: درمان

فصل6: خانواده

فصل7: بزرگسالان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند