1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی رشد و کودک
  4. اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان
اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان تیمورزاده
اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان تیمورزاده تیمورزاده  

اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

کد کتاب 108358

کتاب اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

تعداد صفحه
171
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

دارای 20% تخفیف  

کتاب اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

در این کتاب پس از اشاره به تعریف، طبقه بندی، ویژگی ها و میزان شیوع، به جنبه های تحولی  اختلالات هیجانی-رفتاری و تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، زیستی و روان شناختی در شکل گیری و نگهداری رفتارها و هیجان های غیرانطباقی توجه شده است. روش های ارزیابی به دلیل اهمیتی که در فرآیند تشخیص و در نتیجه درمان دارند، بررسی شده اند زیرا قبل از طرح ریزی هر گونه برنامه ی مداخله ای، ارزیابی مناسب ما را در انتخاب روش ها یاری می دهد. اختلالات اضطرابی، افسردگی، اختلال نقص توجه بیش فعالی و اختلال رفتار ایذایی به دلیل اهمیت و بالا بودن میزان شیوع در فصل های جداگانه ای بحث و بررسی شده اند. در کتاب حاضر ضمن توضیح ملاک های تشخیصی هریک از اختلالات یاد شده، مبانی نظری، روش های ارزیابی، رویکرد های درمانی و داده های پژوهشی و بالینی در هر حیطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. اگر چه مرجع نویسی کتاب حاضر با توجه به دستورالعمل APA صورت گرفته است، به منظور سهولت در خواندن متن از ذکر مکرر عبارت "به نقل از" برای منابع ثانویه خودداری شده است. مطالعه این کتاب، مشاوران، معلمان، دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی و والدین را در جهت شناخت و درمان کودکان و نوجوانان با اختلالات هیجانی رفتاری یاری می دهد، اگرچه این کتاب دارای کاستی هایی نیز می باشد.

کتاب اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

فهرست مطالب

فصل1: تعریف و طبقه بندی

فصل2: ویژگی ها

فصل3: علت شناسی

فصل4: ارزیابی و تشخیص

فصل5: رویکردها

فصل6: آموزش و درمان

فصل7: اختلالات اضطرابی

فصل8: افسردگی

فصل9: اختلال نقص توجه بیش فعالی

فصل10: اختلالات رفتار ایذایی