1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. الگوریتمهای زنان و مامایی
الگوریتمهای زنان و مامایی گلبان
الگوریتمهای زنان و مامایی گلبان گلبان  

الگوریتمهای زنان و مامایی

کد کتاب 108349

کتاب الگوریتمهای زنان و مامایی

تعداد صفحه
431
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید الگوریتمهای زنان و مامایی

دارای 20% تخفیف  

کتاب الگوریتمهای زنان و مامایی

بر مبنای کتاب الگوریتم های زنان و مامایی انتشارات آکسفورد

کتاب الگوریتم های زنان و مامایی

یکی از رویکردهای پرطرفدار که در اکثر کتاب های مرجع نیز رعایت میشود، رویکرد الگوریتمی برای تشخیص، بررسی و درمان بیماریهاست. فلوچارت ها و الگوریتم ها باعث آسانتر شدن یادگیری میشوند و برخورد گام به گام با مشکلات زنان و مامایی را امکان پذر میسازند. چارچوپ اصلی این کتاب بر مبنای "کتاب الگوریتم های زنان و مامایی" انتشارات آکسفورد بنا شده و الگوریتم های مناسب و گویای کتاب های "بارداری و زایمان ویلیامز"،"بیماریهای زنان نواک و برک" و"اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیرواف" نیز به آن افزوده شده اند.

کتاب الگوریتم های زنان و مامایی

فصل1: مسایل غیر اورژانسی در بارداری و زایمان

فصل2: مسایل اورژانسی در بارداری و زایمان

فصل3: مسایل غیر اورژانسی در طب زنان

فصل4: مسایل اورژانسی در طب زنان

فصل5: اندوکرینولوژی

فصل6: معاینات دوره ای در طب زنان

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند