1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. کاملترین و جامع ترین گنجینه سوالات آزمون استخدامی فوریت پزشکی
کاملترین و جامع ترین گنجینه سوالات آزمون استخدامی فوریت پزشکی

کاملترین و جامع ترین گنجینه سوالات آزمون استخدامی فوریت پزشکی

کد کتاب 108343

کتاب کاملترین و جامع ترین گنجینه سوالات آزمون استخدامی فوریت پزشکی

تعداد صفحه
376
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کاملترین و جامع ترین گنجینه سوالات آزمون استخدامی فوریت پزشکی

کتاب کاملترین و جامع ترین گنجینه سوالات آزمون استخدامی فوریت پزشکی

کتاب کاملترین و جامع ترین گنجینه سوالات آزمون استخدامی فوریت پزشکی

دروس عمومی

 -معارف اسلامی

  زبان عمومی

  پاسخ تشریحی سوالات زبان انگلیسی

  ادبیات فارسی

  ریاضیات عمومی

  آمار و احتمالات

  هوش

  دانش کامپیوتر

  آزمون قانون اساسی، سیاسی و اجتماعی

  وصیت امام

  آزمون احکام اسلامی انبیاء و قرآ

  آزمون تاریخ ایران و جهان

  ایام و روزهای شمسی و قمری

دروس اختصاصی

  فارماکولوژی

  آناتومی

  فیزیولوژی

  احیای قلبی ریوی

  اورژانس های طبی پیش بیمارستانی

کتاب های مرتبط با کاملترین و جامع ترین گنجینه سوالات آزمون استخدامی فوریت پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند