1. انتشارات جعفری نوین
 2. دندانپزشکی
 3. مرجع
 4. DVD آموزش دندانپزشکی افزایش طول تاج دندان
DVD آموزش دندانپزشکی افزایش طول تاج دندان رویان پژوه
DVD آموزش دندانپزشکی افزایش طول تاج دندان رویان پژوه رویان پژوه  

DVD آموزش دندانپزشکی افزایش طول تاج دندان

کد کتاب 108342

DVD آموزش دندانپزشکی افزایش طول تاج دندان ویودنت

مدرس: دکتر اردوان اعتمادی

مدیر پروژه: دکتر امین لطفی


خرید DVD آموزش دندانپزشکی افزایش طول تاج دندان

DVD آموزش دندانپزشکی افزایش طول تاج دندان

 1. فلسفه افزایش طول تاج
 2. ملاحظات رستوریتیو ـ پریودنتال
 3. اصول طراحی فلپ و برش
 4. چرایی و چگونگی استئوتومی
 5. اصول و تکنیک های بخیه زدن
 6. معرفی ست جراحی و وسایل
 7. دموی جراحی روی آرک آموزشی
 8. جراحی افزایش طول تاج برای استقرار کراون
 9. جراحی افزایش طول تاج در ناحیه زیبایی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند