1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. نکات برتر بورد عملی پاتولوژی 2جلدی

نکات برتر بورد عملی پاتولوژی 2جلدی

کد کتاب 108320

کتاب نکات برتر بورد عملی پاتولوژی جلد1

تحت نظارت: دکتر مارال مختاری

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید نکات برتر بورد عملی پاتولوژی 2جلدی

دارای 10% تخفیف  
نکات برتر بورد عملی پاتولوژی 2جلدی

کتاب نکات برتر بورد عملی پاتولوژی 2جلدی

کتاب های مرتبط با نکات برتر بورد عملی پاتولوژی 2جلدی