1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. نکات برتر بورد عملی پاتولوژی

نکات برتر بورد عملی پاتولوژی

کد کتاب 108320

کتاب نکات برتر بورد عملی پاتولوژی

تحت نظارت: دکتر مارال مختاری

تعداد صفحه
232
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید نکات برتر بورد عملی پاتولوژی

کتاب نکات برتر بورد عملی پاتولوژی

کتاب نکات برتر بورد عملی پاتولوژی

کتاب نکات برتر بورد عملی پاتولوژی

کتاب های مرتبط با نکات برتر بورد عملی پاتولوژی